ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ หรรษาดิสนีย์แลนด์ ชมย่านเมืองเก่า 4 วัน 2 คืน

Our Best Group tour


Tour code

GT210427155543

Duration

4 days 2 nights

Star hotel

Meal

5 Meal

Location

Shanghai

Travel by

   -

Description

พบความยิ่งใหญ่ ความเจริญของเมืองเซี่ยงไฮ้ หังโจว ตะลุยดิสนีย์แลนด์ สัมผัสเครื่องเล่นที่ตื่นตาตื่นใจมากมาย รวมทั้งโชว์สุดอลังการ เพลินเพลินกับย่านเมืองเก่าของเซี่ยงไฮ้ 1192 ซอย

 • ชวนคุณท่องแดนมังกรกับทริปสุดคุ้ม สัมผัสความเป็นจีนแบบครบรส พบความยิ่งใหญ่ ความเจริญของเมืองเซี่ยงไฮ้ หังโจว ที่ไม่ว่าใครๆก็ต้องไปสัมผัส
 • ยลโฉมสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของโลก ในปี 2016 เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ สัมผัสเครื่องเล่นที่ตื่นตาตื่นใจมากมาย รวมทั้งโชว์สุดอลังการ ที่ผสมผสมวัฒนธรรมท้องถิ่นได้อย่างลงตัว 
 • เที่ยวชมย่านหาดไว่ทาน  แหล่งสถาปัตยกรรมที่ได้ชื่อว่า “พิพิธภัณฑ์สิ่งก่อสร้างหมื่นปีแห่งชาติจีน” ถือเป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นของนครเซี่ยงไฮ้
 • สัมผัสประสบการณ์ที่แปลกใหม่กับเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยแบบสุดขั้วที่ “อุโมงค์เลเซอร์ใต้น้ำ” อุโมงค์น้ำลอดที่แรกของจีนที่เต็มไปด้วยแสงสีตระการตา
 • สัมผัสบรรยากาศของร้านกาแฟเต็มรูปแบบ และจิบกาแฟ ณ บาร์จิบกาแฟยาวที่สุดในโลกของ Starbucks Reserve Roastery
 • ช้อปปิ้งจุใจทั้งของพื้นเมือง และของฝากได้ที่ถนนนานจิง  และตลาดก๊อปปี้ TAOBAOCHEN
Trip summary
Day Highlight Meal Hotel
* หรือเทียบเท่า
B L D
1

สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

2

สนามบินเซี่ยงไฮ้ผู่ตง เซี่ยงไฮ้ - ถ่ายรูปด้านล่างหอไข่มุก - หาดไว่ทาน - อุโมงเลเซอร์ - ศูนย์นวดเท้า(บัวหิมะ) - ถนนนานกิง - STARBUCK RESERVE ROASTER

SHANGHAI GRACE SELECT HOTEL

3

อิสระเต็มวันเซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ (รวมค่าเข้าแล้ว)

SHANGHAI GRACE SELECT HOTEL

4

ศูนย์หยก - วัดหลงหัว - ย่านเมืองเก่าเซี่ยงไฮ้ 1192 ซอย - ร้านผ้าไหม - ตลาดก๊อปปี้ TAOBAOCHEN - เซี่ยงไฮ้ (สนามบินเซี่ยงไฮ้ผู่ตง) - กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

Itinerary

เย็น/ค่ำ
 • คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์ U
  สายการบินไชน่าเซาท์เทิร์น โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน

เช้า
 • สนามบินเซี่ยงไฮ้ผู่ตง มหานครเซี่ยงไฮ้ ซึ่งถือเป็นชุมชนเก่าตั้งแต่ยุคสามก๊ก (ปีค.ศ.220-280) เป็นหมู่บ้านชาวประมงจนถึงสมัยราชวงศ์ซ่งได้เปลี่ยนแปลงเป็นเซี่ยงไฮ้ซึ่งขณะนั้นเป็นเพียงชุมชนเล็กๆหลังจากสงครามฝิ่น ค.ศ. 1848
 • ถ่ายรูปด้านล่าง หอไข่มุก สามารถชมวิวทิวทัศน์ของเซี่ยงไฮ้ได้ทุกด้านซึ่งปัจจุบันหอไข่มุกถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองเซี่ยงไฮ้อีกด้วย
 • หาดไว่ทาน ตั้งอยู่บนฝั่งตะวันตกของแม่น้ำหวงผู่มีความยาวจากเหนือจรดใต้ถึง4กิโลเมตรเป็นเขตสถาปัตยกรรมที่ได้ชื่อว่า “พิพิธภัณฑ์นานาชาติ” ถือเป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นของนครเซี่ยงไฮ้
 • นั่งรถไฟลอดอุโมงค์เลเซอร์ เป็นเส้นทางรถไฟใต้แม่น้ำหวงผู่ที่เชื่อมโยงระหว่างทางฝั่งของเดอะบันด์ และเขตผู่ตง มีความยาวประมาณ 646.7 เมตร
เที่ยง/บ่าย
 • ศูนย์นวดเท้า(ยาบัวหิมะ) พร้อมฟังบรรยายเกี่ยวกับการแพทย์โบราณจีน อดีตถึงปัจจุบัน การส่งเสริมการใช้สมุนไพรจีน
 • ถนนนานกิง หรือ นานจิงลู่  เป็นถนนที่เก่าแก่ของเซี่ยงไฮ้สร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1851 ถือว่าเป็น WALKING STREET หรือ ถนนคนเดิน มีความยาวถึง 5.5 กิโลเมตรพื้นถนนปูด้วยหินอ่อน และมีลวดลายเซรามิกสวยงาม 2 ฝากฝั่งของนานจิงลู่ 
 • STARBUCKS RESERVE ROASTERY สาขาใหม่ในเซี่ยงไฮ้ ใหญ่กว่าสาขาปกติ 300 เท่า สำหรับสาขา RESERVE ROASTERY ที่เพิ่งเปิดให้บริการในเซี่ยงไฮ้ใหม่หมาดเมื่อวันที่ 6 ธ.ค.ที่ผ่านมานี้สาขานี้นอกจากความยิ่งใหญ่อลังการแล้ว ยังมีบาร์จิบกาแฟที่ยาวที่สุดในโลก ถึง 88 ฟุต
เย็น/ค่ำ
 • พักที่  SHANGHAI GRACE SELECT HOTEL หรือเทียบเท่า 4*

เช้า
 • เข้าสู่ดินแดนแห่งความฝัน SHANGHAI DISNEYLAND เซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์  สวนแห่งนี้เป็นสวนสนุกแห่งที่ 6 ของดิสนีย์แลนด์ทั่วโลก มีขนาดใหญ่อันดับ 2 ของโลก รองจากดิสนีย์แลนด์ในออร์แลนโด รัฐฟลอริดา สหรัฐฯ และเป็นสวนสนุกดิสนีย์แลนด์แห่งที่ 3 ในเอเชีย ตั้งอยู่ในเขตฉวนซา ใกล้กับแม่น้ำหวงผู่ และสนามบินผู่ตง
เย็น/ค่ำ
 • พักที่  SHANGHAI GRACE SELECT HOTEL หรือเทียบเท่า 4*

เช้า
 • นำท่านชมอัญมณีล้ำค่า ''หยก'' เป็นเครื่องประดับที่นิยมกันอย่างแพร่หลายเพราะเชื่อว่าใส่ แล้วจะช่วยป้องกัน อันตรายได้ ให้ท่านได้เลือกซื้อ กำไรหยก แหวนหยก หรือผีเซียะสัตว์มงคลที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียงของประเทศจีน
 • เข้าชม วัดหลงหัว วัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองเซี่ยงไฮ้ ที่มีอายุกว่า 1,500 ปี วัดแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในยุคสามก๊กด้วยความตั้งใจของซุนกวนที่ต้องการอุทิศให้แก่มารดาผู้ล่วงลับ และได้ใช้ชื่อวัดว่าเซียนซื่อ  เป็นชื่อแรกก่อนจะเปลี่ยนมาใช้ชื่อ ‘หลงหัวจนถึงปัจจุบัน ภายในวัดมีวิหารเจ็ดหลังตั้งอยู่บนพื้นที่กว้างขวางที่สุดในบรรดาวัดของนครเซี่ยงไฮ้ 
 • ช้อปย่าน เมืองเก่าเซี่ยงไฮ้ 1192 ซอย เป็นย่านทีฮอตฮิตมาก  สำหรับคนที่ชอบถ่ายรูป ซึ่งจะมีลักษณะเป็นศิลปะย้อนยุค หรือที่ปัจจุบันเรียกว่า แนวสตรีทอาร์ต  ภายในเต็มไปด้วยคาเฟ่  ร้านค้า ร้านกาแฟ และร้านขายของที่ระลึก
 • ชม ศูนย์ผ้าไหม ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากไหม ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า ผ้าพันคอ ฯลฯ ชมวิธีการนำเส้นไหมออกมาผลิตเป็นสินค้าทั้งใช้เครื่องจักร ชมการดึงใยไหมรังแฝดเพื่อมาทำไส้นวมผ้าห่มไหม เหมาะกับการซื้อเป็นทั้งของฝากและใช้เอง
เที่ยง/บ่าย
 • ให้ท่านช้อปปิ้งจุใจกับ ตลาดก๊อปปี้ TAOBAOCHENG มีสินค้าให้เลือกซื้อมากมาย หลากหลายยี่ห้อในราคาย่อมเยา ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า กระเป๋า ให้ท่านเลือกช้อปอย่างเต็มอิ่ม
 • เหินฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ  โดยสายการบินไชน่าเซาท์เทิร์น เที่ยวบินที่ CZ8319 (ไม่รวมอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
 • เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์
 • ค่าตั๋ว เครื่องบินไป–กลับชั้นประหยัด (เดินทางไปกลบั พร้อมกรุ๊ปเท่าน้นั ) เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการ
 • ค่าน้ำหนักสัมภาระท่านละ1 ใบ 20กิโลกรัมเท่านั้น สัมภาระติดตัวขึ้นครื่องได้ท่านละ1 ชิ้น น้ำหนักต้องไม่เกิน 7 กิโลกรัม
 • ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในนรายการ พร้อมคนขับรถ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ (ไม่สามารถคืนเป็นเงินได้เนื่องจากบริษัทต้องจองและซื้อตั๋วล่วงหน้า)
 • โรงแรมตามระบุหรือเทียบเท่า (ห้องละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการให้ท่านได้ลิ้มลองอาหารพื้นเมืองของแต่ละประเทศ
 • ค่าประกนัอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางคุ้มครองในวงเงินท่านละ1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างดาว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทจัดให้ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินกำหนด ส่วนเกินกิโลกรัมละ500 บาท (โดยประมาณ)
 • ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย3%
 • ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม กรณีให้ส่งขึ้นห้องพัก
 • ค่ำทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถท่ำนละ 300 หยวน / ลูกค้ำ1 ท่าน / ทริป
 • ค่ำธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าจีนแบบกรุ๊ปท่านละ 1,500 บำท


บริการที่น่าสนใจจาก Expressinter

Newsletter Sign up

Subscribe to Get Special Offers

Don't worry your information is safe with us.