ทัวร์ครอบครัวส่วนตัว เกาหลี เกาะนามิ โซล สวนสนุกล็อตเต้เวิร์ล พิพิธภัณฑ์สามสิติ 5 วัน 3 คืน

Our Best Group tour


Tour code

GT210511122723

Duration

5 days 3 nights

Star hotel

Meal

3 Meal

Location

Seoul

Travel by

   -

Description

เดินทาง 6 คนขึ้นไป (ที่พัก 3 คืน พร้อมอาหารเช้า + รถรับส่งพร้อม City Tour เดินทางโดยรถส่วนตัว + ไกด์ท้องถิ่น)

 • ราคาเริ่มต้นนี้ สำหรับเดินทางแบบส่วนตัว 6 คนเดินทาง
 • พิเศษ!!!บริการไกด์ท้องถิ่น คอยดูแลให้คำแนะนำบริการตลอดทุกวัน
 • สัมผัสความโรแมนติกของเกาะนามิ 
 • ชมความสวยงามของ พระราชวังชางด๊อกกุง
 • สนุกสนานไปกับเครื่องเล่นมากมาย ณ สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์ 
 • พิเศษ...ให้ท่านได้ทดลองสวมชุดฮันบก ชุดประจำชาติเกาหลี
 • เพลิดเพลินไปกับ พิพิธภัณฑ์สามสิติ
 • ช้อปปิ้งชิลๆย่าน ฮงแด เมียงดง
Trip summary
Day Highlight Meal Hotel
* หรือเทียบเท่า
B L D
1

พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ– ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ

2

เดินทางถึงสนามบินอินชอน – เกาะนามิ – โซล

Hotel In Seoul

3

พระราชวังชางด๊อกกุง – ศูนย์โสม – น้ำมันสนเข็มแดง – พาราไดซ์วอล์คเกอร์ฮิลล์คาสิโน – สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์ - Duty Free

Hotel In Seoul

4

ถนนอินซาดง – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย – ฮันบก - คอสเมติค – ตลาดฮงแด - TRICK EYE MUSEUM & ICE MUSEUM - ตลาดเมียงดง

Hotel In Seoul

5

ร้านค้าสนามบิน – กรุงเทพ

Itinerary

เย็น/ค่ำ
 • …… น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิหรือสนามบินดอนเมือง โดยสายการบินที่ท่านเลือกเอง เจ้าหน้าที่จากบริษัทฯคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง
 • …… น. ออกเดินทางสู่ประเทศเกาหลีใต้ โดย สายการบินที่ท่านเลือกเอง

เช้า
 • ถึง สนามบินอินชอน กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)
 • พาท่านเดินทางสู่ เมืองชุนชอน ตั้งอยู่ใน จ.คังวอนโด ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของกรุงโซล
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เกาะนามิ โดยเรือเฟอร์รี่ เพื่อข้ามฝากไปยังเกาะ ซึ่งเป็นสถานที่โรแมนติกอีกแห่งหนึ่งสำหรับคู่รักคู่หนุ่มสาว ครอบครัว เพื่อนๆ หนึ่งในสถานที่ถ่ายทำละครเรื่องดัง ที่แห่งนี้ท่านสามารถเช่าจักรยานเที่ยวรอบเกาะ เดินเล่นชมสวนเกาหลี เคารพสุสานนายพลนามิ เดินผ่านกลางแมกไม้แห่งสวนสนที่สูงเสียดฟ้า ดงต้นสน ดอกสน เลือกนั่งที่ม้านั่งข้างชายฝั่ง เพื่อชมบรรยากาศอันโรแมนติกใต้เงาไม้ มองดูพันธุ์สัตว์ต่าง ๆ เช่น นกกระจอกเทศ กระต่าย กระรอก เป็ด กวาง ฯลฯ
เที่ยง/บ่าย
 • อิสระอาหารกลางวันและเย็นตามอัธยาศัย
เย็น/ค่ำ
 • จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก INTER CITY หรือ RAMADA ENCORE MAGOK หรือ THE M HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

เช้า
 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • จากนั้นพาท่านชมความสวยงามของ< พระราชวังชางด๊อกกุง พระราชวังแห่งนี้เป็นพระราชวังที่เก่าแก่ สวยงามอย่างมากมาก (ปิดให้เข้าชมในวันจันทร์)\
 • พาท่านเข้าชม ศูนย์โสม ซึ่งรัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลิตจากโสมที่มีอายุ 6 ปี ซึ่งถือว่าเป็นโสมที่มีคุณภาพดีที่สุด พร้อมให้ท่านได้เลือกซื้อโสมที่มีคุณภาพดีที่สุดและราคาถูกกว่าไทยถึง 2 เท่า
 • พาท่านชมน้ำมันสนเข็มแดงปัจจุบันนิยมมารับประทานเพื่อล้างพิษในร่างกาย และยังให้ท่านได้ลองตรวจเส้นเลือดภายในร่างกายท่านฟรี อีกด้วย
 • เดินเล่นก่อนกลับ ที่ตลาดสุดฮิป ตลาดฮงอิก แหล่งช้อปปิ้งที่อยู่ล้อมรอบไปด้วยมหาวิทยาลัยชื่อดังในเกาหลี
 • นำท่านเดินทางสู่ พาราไดซ์วอล์คเกอร์ฮิลล์คาสิโน เป็นคาสิโนสำหรับชาวต่างชาติเพียงแห่งเดียว ที่ดำเนินงานภายใน โรงแรมแกรนด์วอล์คเกอร์ฮิลล์โซล (Grand Walkerhill Seoul) ซึ่งคุณสามารถเพลิดเพลินกับทิวทัศน์อันสวยงามของแม่น้ำฮันกัง (Hangang River) ซึ่งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกัน
 • นำท่านเดินทางสู่ สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์ เป็นหนึ่งในสวนสนุกที่ดังที่สุดของเกาหลี ซึ่งมีอาคารสวนสนุกในร่มที่มี ขนาดใหญที่สุดในโลกอยู่ด้วย
เที่ยง/บ่าย
 • นำท่าน ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ห้าง Duty Free
 • อิสระอาหารกลางวันและเย็นตามอัธยาศัย
เย็น/ค่ำ
 • จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก INTER CITY หรือ RAMADA ENCORE MAGOK หรือ THE M HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

เช้า
 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • พาทุกท่านเดินทางสู่ ถนนอินซาดง เป็นสถานที่ที่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง มีที่สินค้าเก่าและดั้งเดิมจำหน่าย
 • จากนั้นเดินทางไป พิพิธภัณฑ์สาหร่าย (SEAWEED MUSEUM)
 • พิเศษ...ให้ท่านได้ทดลอง สวมชุดฮันบก ชุดประจำชาติเกาหลี เพื่อเก็บภาพแห่งความประทับใจ
 • จากนั้นอิสระให้ท่านได้เลือกซื้อเครื่องสำอางแบรนด์ดังของเกาหลี ณ คอสเมติค
 • จากนั้นนำท่านอิสระชม TRICK EYE MUSEUM & ICE MUSEUM ท่านจะได้สนุกสนานกับการถ่ายรูปแอคชั่นท่าทางต่าง ๆ กับภาพแนวมิติที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ ล่าสุด !! ICE MUSEUM เป็นโซนน้ำแข็งแกะสลักรูปต่าง ๆ ก่อนเข้าจะมีผ้าห่มให้ยืมฟรี หยิบได้ ท่านละ 1 ผืน อุณหภูมิข้างใน ประมาณ - 4 องศา
เที่ยง/บ่าย
 • จากนั้นอิสระ ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ณ ตลาดเมียงดง หรือ สยามสแควร์เกาหลี 
 • อิสระอาหารกลางวันและเย็นตามอัธยาศัย
เย็น/ค่ำ
 • จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก INTER CITY หรือ RAMADA ENCORE MAGOK หรือ THE M HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

เช้า
 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • จากนั้นพาท่านละลายเงินวอนที่ ร้านค้าสนามบิน ซึ่งท่านสามารถเลือกซื้อสินค้า พื้นเมืองเป็นการส่งท้ายก่อนอำลาเกาหลี 
 • จากนั้นเดินทางไปยัง สนามบินอินชอน เพื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทย
 • ……. น. นำท่านเดินทางสู่ กรุงเทพฯโดย สายการบินที่ท่านเลือกเอง
 • ……. น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ...
เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์
 • ค่าโรงแรมที่พักตามรายการระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการระบุ
 • ค่าอาหาร และเครื่องดื่มตามรายการระบุ
 • ค่ารถรับส่ง ตามรายการระบุ
 • น้ำดื่มท่านละ 1 ขวด / คน / วัน
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง(ขึ้นอยู่กับการผันแปรของภาษีน้ำมัน ณ วันนั้นๆ)
 • ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง
 • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป - กลับชั้นประหยัด(ตั๋วกรุ๊ป) ตามเส้นทางที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมแจ้งเข้า - ออกของบุคคลต่างด้าวค่าวีซ่าเข้าประเทศของบุคคลต่างด้าว (ถ้ามี)
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าพิเศษสำหรับบุคคลต่างด้าว หรือยื่นวีซ่าเร่งด่วน ซึ่งบริษัทฯ จะเรียกเก็บเพิ่มเป็นกรณีตาม จริง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวเช่น ค่าโทรศัพท์โทรสารโทรเลขค่าซักรีดค่าอาหาร-เครื่องดื่มนอกเหนือจากรายการ
 • ค่ามินิบาร์ ค่าชมภาพยนตร์ช่องพิเศษภายในห้องพัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกินพิกัด (สายการบินกำหนดให้ไม่เกินท่านละ 15 กก.)
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น คนขับรถท่านละ 1,500 บาท / ทิป / ท่าน
  (กรณีจ่ายเป็นเงินวอนกรุณาเช็คเรท ณ วันเดินทางค่ะ)
  (ในส่วนของหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน)
 • ค่าใช้จ่ายอันเนื่องมาจากความล่าช้าของสายการบิน, เหตุสุดวิสัย, การเมือง หรือ ภัยธรรมชาติ ฯลฯ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ค่าภาษีการบริการหัก ณ ที่จ่าย 3%(ในกรณีที่ต้องการขอใบเสร็จมีภาษี)
 • ราคาเริ่มต้นนี้ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
 • ราคานี้ไม่สามารถใช้เดินทางได้ในพีเรียดวันหยุดนักขัตฤกษ์
 • บริการ Private Tour ไม่มีหัวหน้าทัวร์, มีไกด์ท้องถิ่น
 • กรุณาจดจำสถานที่และจุดนัดหมาย เพื่อป้องกันการคลาดเคลื่อนกับไกด์ท้องถิ่นและทีมฯ
 • ก่อนเดินทาง เราจะแจ้งชื่อไกด์ท้องถิ่น พร้อมเบอร์โทรศัพท์ให้แก่ท่าน


บริการที่น่าสนใจจาก Expressinter

Newsletter Sign up

Subscribe to Get Special Offers

Don't worry your information is safe with us.