Our Best Package tour

Phuket Package 3 Days 2 Nights (เกาะเฮ-เกาะราชา)

Thailand - Phuket

 • ราคาเริ่มต้น : 3,850 บาท
 • รหัสทัวร์ : PT201120170805
 • เดินทางโดย :    -
 • ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
 • ระดับโรงแรม :
 • รวมมื้ออาหาร : 3 มื้อ
Trip Highlight

ที่พักที่ภูเก็ต จำนวน 2 คืน อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ จำนวน 2 มื้อ รวมรถรับ- ส่ง สนามบินภูเก็ต / บขส ภูเก็ต แบบส่วนตัว รับตามไฟล์บินลูกค้า หรือ เวลามาถึง บขส ภูเก็ต รวมทัวร์ เกาะเฮ เกาะราชา + อาหารกลางวัน 1 มื้อ รวมประกันภัย รวมอุปกรณ์ดำน้ำ รวมไกด์

ข้อมูลราคา

จองเลย! Hotels
* หรือเทียบเท่า
Travel Period Package Rates Per Person
Twin Sharing Triple Room Single Room

จองเลย!

DEEVANA PATONG RESORT & SPA

1 Nov 2020 - 20 Dec 2020

3,850 3,850 4,850

จองเลย!

ANDAKIRA HOTEL

1 Nov 2020 - 20 Dec 2020

4,000 4,000 5,150

จองเลย!

CREST RESORT & POOL VILLA

1 Nov 2020 - 20 Dec 2020

4,850 4,850 6,850

จองเลย!

MOVENPICK MYTH PATONG

1 Nov 2020 - 20 Dec 2020

6,165 6,165 9,480

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
* หรือเทียบเท่า
B L D
1

รับจากสนามบิน เช็คอินเข้าโรงแรมที่พัก

2

ทัวร์เกาะเฮ เกาะราชา

3

ทัวร์รอบเมืองภูเก็ต – สนามบิน

แพลนการเดินทาง

 • วันที่ 1 : รับจากสนามบิน เช็คอินเข้าโรงแรมที่พัก
  เที่ยง/บ่าย
  • พบกับเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ออกเดินทางจากสนามบิน ภูเก็ต โดยรถยนต์ส่วนตัว ไม่รวมกับผู้อื่น เพื่อนำท่านสู่โรงแรมที่พักที่ท่านได้เลือกเอาไว้
  • เช็คอินเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
 • วันที่ 2 : ทัวร์เกาะเฮ เกาะราชา
  เช้า
  • 08:00 น. รับจากโรงแรมที่พักสู่ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง
  • 07:00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
  • 09:00 น. ออกจากท่าเทียบเรืออ่าวฉลองเดินทางมุ่งหน้าสู่เกาะราชา โดยเรือยอร์ชคาตามารัน เพียง 40-60 นาที
  • 10:00 น. เดินทางถึง เกาะเฮ หรือ เกาะโหลน พักผ่อนตามอัธยาศัย อาบแดด, ว่ายน้ำ, ดำผิวน้ำดูแนวปะการังจากริมหาดหรือเลือกสนุกกับกิจกรรมกีฬาทางน้ำมากมาย อาทิเช่น ดำน้ำลึกจากริมหาด, เดินชมปะการังใต้ทะเล, เรือลากร่ม และ เรือลากกล้วย (กิจกรรมดังกล่าวนี้ไม่รวมในราคาโปรแกรมทัวร์)
  เที่ยง/บ่าย
  • 14:00 น. ล่องเรือสู่เกาะราชา ตื่นตาตื่นใจไปกับการดำผิวน้ำสีอัญมนีมรกตสลับชั้นกับสีฟ้าน้ำทะเลในท้องทะเล
  • 13:00 น. เมื่อเล่นกีฬาเสร็จแล้วขึ้นเรือยอร์ชคาตามารันล่องไปยังเกาะราชา พร้อมชมบรรยากาศความสวยงาม
  • 13:10 น. รับประทานอาหารกลางวันบนเรือสดใส (Snorkeling) ดูปะการังหลากสีสัน ชื่นชมปลาสวยงามนานาชนิด
  เย็น/ค่ำ
  • 16:30 น. ออกเดินทางจากเกาะราชา ไปทำโปรแกรมตกปลาที่หน้าเกาะโหลนพร้อมกับชมพระอาทิตย์ตกที่สวยที่สุด และได้ลิ้มลองความอร่อยกับรสชาติปลาดิบแท้ๆ
  • 19:00 น. เดินทางถึงโรงแรมที่พักโดยสวัสดิภาพ
 • วันที่ 3 : ทัวร์รอบเมืองภูเก็ต – สนามบิน
  เช้า
  • รับประทานอาหารเช้า เช็คเอาท์ออกจากที่พัก พบกับเจ้าหน้าที่บริษัทฯ เราจะนำท่านชมรอบเมืองภูเก็ตโดยรถยนต์ส่วนตัว 
  • ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมชิโน-โปรตุกีส ตึกและอาคารโบราณสีสันสดใสในเมืองเก่าภูเก็ต
  • แวะนมัสการหลวงพ่อแช่ม ณ วัดฉลอง เพื่อความเป็นสิริมงคล
  • ชมความสวยงามของแหลมพรหมเทพ
  • เลือกซื้อของฝากของที่ระลึก เครื่องประดับ จังหวัดภูเก็ต
  • นำท่านสู่สนามบินภูเก็ตโดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์

Include
 • ค่ารถรับส่ง (สนามบินภูเก็ต โรงแรม สนามบินภูเก็ต)
 •  ค่าโรงแรมที่พักที่ระบุในรายการ จำนวน 2 คืน รวมอาหารเช้า
 • ค่าทัวร์เกาะเฮ เกาะราชา + อาหารกลางวัน + รถ รับ-ส่ง โรงแรม
 • อุปกรณ์ดำน้ำตื้น ชูชีพ
 • ทัวร์รอบเมืองภูเก็ต
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ตามเงื่อนไขกรรมธรรม์
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพ ภูเก็ต กรุงเทพ
Exclude
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มนอกรายการ และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ทีจ่าย 3%
 • ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง (ถ้ามี)
 •  ค่าทิปไกด์นำเที่ยว
Note
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงราคากรณีผู้ร่วมเดินทางมีจำนวนลดลง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการ หรือสถานที่นกรณีมีเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ได้ โดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ และจะไม่คืนค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
 • สตรีมีครรภ์ และโรคประจำตัวควรแจ้งเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อความปลอดภัยของท่าน
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ  ในกรณีเกิดความเสียหาย หรือสูญหายของทรัพย์สิน หรือของมีค่าส่วนตัวของท่านระหว่างเดินทาง


บริการที่น่าสนใจจาก Expressinter


ลงทะเบียนรับข่าวสาร Expressinter วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!