Our Best Package tour

Chiang Mai - Chiang Rai 3 Days 2 Nights (Discover Chiang Mai & Chiang Rai)

Thailand - Chiang Mai, Chiang Rai

 • ราคาเริ่มต้น : 9,500 บาท
 • รหัสทัวร์ : PT201201133935
 • เดินทางโดย :    -
 • ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
 • ระดับโรงแรม :
 • รวมมื้ออาหาร : 2 มื้อ
Trip Highlight
 • สวนดอกไม้แม่ริม
 • ถ้ำเชียงดาว
 • ดอยอ่างขาง - จุดชมวิวม่อนสน
 • สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง
 • ไร่ชา 2000
 • พิพิธภัณฑ์ บ้านดำ 
 • ไร่บุญรอด
 • วัดร่องขุ่น

โรงแรมที่เชียงใหม่ จำนวน 1 คืน //โรงแรมที่เชียงราย จำนวน 1 คืน อาหารเช้า 2 มื้อ รถรับส่งสนามบินเชียงใหม่ - เชียงราย แบบสวนตัวตามไฟลท์ของลูกค้าเดินทาง ทัวร์ครบทุกวัน ประกันภัยเดินทาง

ข้อมูลราคา

Travel Period จองเลย! Hotels
* หรือเทียบเท่า
Package Rates Per Person
Twin Sharing Triple Room Single Room

1 Nov 2020 - 28 Feb 2021

จองเลย!

IBIS STYLE CHIANGMAI / DE HUG

9,500 9,500 0

จองเลย!

SABAI SABAI /GRAND VISTA

11,700 11,700 0

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
* หรือเทียบเท่า
B L D
1

รับจากสนามบินเชียงใหม่ - ชมสวนดอกไม้แม่ริม - ส่งทานอาหารกลางวัน - ถ้ำเชียงดาว - สักการะขอพรพ่อหลวงคำแดง - ส่งทานอาหารค่ำ - เข้าสู่ที่พัก

2

รับประทานอาหารเช้า - เช็คเอาท์ - ดอยอ่างขาง - ชมวิวม่อนสน - ส่งทานอาหารกลางวัน - สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง - ชมไร่ชา 2000 - ส่งทานอาหารค่ำ - เข้าสู่ที่พัก

3

รับประทานอาหารเช้า - เช็คเอาท์ - พิพิธภัณฑ์ บ้านดำ ไร่บุญรอด - ส่งทานอาหารกลางวัน - วัดร่องขุ่น - เดินทางสู่สนามบินเชียงราย

แพลนการเดินทาง

 • วันที่ 1 : กรุงเทพ - เชียงใหม่ - เชียงดาว (สวนดอกไม้แม่ริม - ถ้ำเชียงดาว)
  เช้า
  • รับท่านที่สนามบินเชียงใหม่
  • เดินทางไปยังอำเภอแม่ริม เพื่อเที่ยวชมสวนดอกไม้แม่ริม สูดอากาศบริสุทธิ์ และให้ท่านอิสระถ่ายรูปกับดอกไม้สวยๆ
  เที่ยง/บ่าย
  • ส่งท่านทานอาหารกลางวันที่ร้าน ระเบียง ณ แม่ริม (ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่รวมในแพคเกจ)
  • เดินทางต่อไปยังอำเภอเชียงดาว เที่ยวชม ถ้ำเชียงดาว ชื่นชมหินงอก หินย้อย และประติมากรรมจากธรรมชาติที่ได้สร้างสรรปั้นแต่งไว้อย่างลงตัว เป็นถ้ำขนาดใหญ่ สักการะขอพรพ่อหลวงคำแสงที่อยู่ในวัดถ้ำเชียงดาว และชมสระมรกตหน้าถ้ำ
  เย็น/ค่ำ
  • ส่งท่านรับประทานอาหารค่ำที่ร้าน เสนห์ดอยหลวงเชียงดาว (ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่รวมในแพคเกจ)
  • นำท่านเดินทางเข้าสูที่พัก และพักผ่อนตามอัธยาศัย
 • วันที่ 2 : เชียงดาว - ดอยอ่างขาง - เชียงราย (จุดชมวิวม่อนสน-สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง-ไร่ชา2000)
  เช้า
  • เช็คเอาท์ออกจากโรงแรมตอนเช้า
  • ออกเดินทางสู่ดอยอ่างขาง แวะชมจุดชมวิวม่อนสน เป็นอีกหนึ่งจุดชมวิวยอดนิยมอีกแห่งหนึ่งของดอยอ่างขางที่นักท่องเที่ยวนิยมชมพระอาทิตย์ขึ้นและวิวทะเลหมอก
  เที่ยง/บ่าย
  • ส่งท่านรับประทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหารสโมสรอ่างขาง (ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่รวมในแพคเกจ)
  • นำท่านเดินทางต่อไปยัง สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง เป็นสถานีวิจัยแห่งแรกของโครงการหลวง มีพันธ์ไม้ผลไม้กว่า 12 ชนิด ผักเมืองหนาวกว่า 60 ชนิด และไม้ดอกเมืองหนาวกว่า 20 ชนิด สภาพอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี
  • จากนั้น นำไปเที่ยวชม ไร่ชา 2000 ตั้งอยู่ในหุบเขาเล็ก ๆ ที่มีทัศนียภาพแห่งทะเลหมอกที่สวยงาม และเดินเที่ยวชมไร่ชา ไร่สตรอเบอรี่ขั้นบันไดตาเนินเขาที่สวยงาม
  • เดินทางต่อไปยังจังหวัดเชียงราย
  เย็น/ค่ำ
  • ส่งท่านรับประทานอาหารค่ำที่ร้าน ชีวิตธรรมดา (ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่รวมในแพคเกจ)
  • นำท่านเข้าที่พักเพื่อเช็คอิน และพักผ่อนตามอัธยาศัย
 • วันที่ 3 : เชียงราย - สนามบิน (บ้านดำ - ไร่บุญรอด สิงห์ปาร์ค - วัดร่องขุ่น)
  เช้า
  • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม และเช็คเอาท์ออกจากโรงแรม 
  • เดินทางไปเที่ยวชม พิพิธภัณฑ์ บ้านดำ เป็นกลุ่มบ้าน ศิลปะล้านนา  ทุกหลังจะทาด้วยสำดำ ซึ่งเป็นที่มาของชื่อบ้านดำ และยังเป็นสีโปรดของ อ.ถวัลย์ อีกด้วย
  • สถานที่ต่อมา นำท่านไปเยี่ยมชม สิงห์ ปาร์ค เชียงราย หรือ ไร่บุญรอด ท่านจะได้พบกับ ไร่ชาอู่หลงขนาดใหญ่ ไร่สตรอเบอร์รี่ ฟาร์มสัตว์ เส้นทางปั่นจักรยาน ทัศนียภาพที่สวยงาม ของบริเวณโดยรอบ ร้านกาแฟและเบเกอรี่ ร้านอาหารและอื่น ๆ อีกมากมาย
  เที่ยง/บ่าย
  • ส่งท่านทานอาหารกลางวันที่รัาน ภูภิรมย์  ซึ่งตั้งอยู่ภายในไร่บุญรอด (ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่รวมในแพคเกจ)
  • หลังจากพาท่านเที่ยวชม วัดร่องขุ่น เป็นวัดที่มีความสวยงามโดดเด่นต่างจากวัดอื่น ๆ ด้วยฝีมือการออกแบบ และก่อสร้างของ อาจารย์ เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินชื่อดัง จุดที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก คือพระอุโบสถ สีขาวบริสุทธิ์ที่งดงามราวปราสาทบนสวรรค์ด้วยสถาปัตยกรรมทางศาสนาร่วมสมัย และสะพานที่ทอดยาวขึ้นไปยังพระอุโบสถที่มีปริศนาธรรมซ่อนอยู่ผ่านประติมากรรมของนรกและสวรรค์
  • หลังจากนั้นนำท่านเดินทางไปยังสนามบินเชียงราย

เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์

Include
 • ค่ารถรับส่งพร้อมพนักงานขับรถนำเที่ยวตลอดรายการ
 • ค่าโรงแรมที่พักที่ระบุในรายการ (เชียงใหม่ 1 คืน / เชียงราย 1 คืน) รวมอาหารเช้า
 • ค่าทัวร์ + ค่าธรรมเนียมค่าเข้าสถานที่ต่าง ๆ ที่ระบุในรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางตามเงื่อนไขกรมธรรม์ 
Exclude
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพ - เชียงใหม่ - เชียงราย - กรุงเทพ
 • ค่าอาหาร และเครื่องดื่มตามมื้อที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าใช้จ่ายพิเศษในโรงแรมที่พัก
 • ค่าทัวร์อื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  และค่าหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% 
 • ค่าธรรมเนียมเข้าสถาที่ของชาวต่างชาติพี่เพิ่มเติมตามการจ่ายจิง
 • ค่าทิปคนนำเที่ยว
Note
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือการเปลี่ยนแปลงราคา กรณีผู้ร่วมเดินทางมีจำนวนลดลง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการ หรือสถานที่ในกรณีมีเหตุสุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ โดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ และไม่มีการคืนค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
 • สตรีมีครรภ์ และโรคประจำตัวควรแจ้งเจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อความปลอดภัยของท่าน
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณีเกิดความเสียหาย หรือสูญหายของทรัพย์สิน หรือของมีค่าส่วนตัวของท่านระหว่างเดินทาง
 


บริการที่น่าสนใจจาก Expressinter